Whom to Contact(Please contact during office hours between 2.30 to 5.00 PM)

Shri. D.D. Pawar, Mission Coordinator

1800-120-8040 , missionco@mssds.in

Smt. Rekha Chavan , Finance Officer

1800-120-8040 , financeofficer@mssds.in

Shri. Vinay Katolkar , SMO-१

+91 8928919852 , smo1a@mssds.in


Shri. Nitin Jadhav , SMO-३

1800-120-8040 , smo3a@mssds.in

Smt. Archana Jha , SMO-१

+91 8928995017 , smo1c@mssds.in


Shri. Kishore Chanshetti , SMO-३

1800-120-8040 , smo3b@mssds.in

Shri. Anil Ingulkar , SMO-१

+91 9372028097 , smo1b@mssds.in


Shri. Tausif Shaikh , SMO-२

1800-120-8040 , smo2a@mssds.in

Shri. Manoj Hande , SMO-१

+91 9372254660 , smo1d@mssds.in


Shri Gajanan Jagate , SMO-२

1800-120-8040 , smo2b@mssds.in

Mr. Sanjay N. Mhaske , Registrar

1800-120-8040 , registrar@mssds.in

Skill Development

Maharashtra State Skill Development Society

Beneficiary Login

If unable to Login, please Click Here

PMKVY 2.0 Agriculture Mass Skilling

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 2.0 (PMKVY २.०) अंतर्गत

कृषी क्षेत्राशी संबंधित विशेष प्रकल्प

प्रगत तंत्रज्ञानाधारीत शेती पद्धतीद्वारे राज्यातील अल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांना यशस्वी उद्योजक बनविण्यासाठी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 2.0 (PMKVY-२.०) अंतर्गत कृषी क्षेत्राशी संबंधित विशेष प्रकल्प राबविण्याकरिता राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागामार्फत राज्यातील शेतकरी तसेच कृषी क्षेत्रामध्ये कार्य करण्यास इच्छुक असलेल्या युवक-युवतीं करीता महाराष्ट राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या माध्यमातून कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. more..

• गट कौशल्य प्रशिक्षण (Mass Skills Training) : अंतर्गत तीन दिवसांचे वर्ग प्रशिक्षण व आठ आठवड्यांचे (जोड कार्यक्रम-Bridge Program) प्रात्यक्षिक स्वरूपाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यशस्वीपणे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यास गटशेती प्रवर्तक म्हणून शासनाकडून प्रमाणपत्र दिले जाईल. more..

मी इच्छुक आहे एकूण इच्छूक उमेदवारांची संख्या : 8472
You have some form errors. Please check below.
Your form validation is successful!